MUDr. Jiří Marek

se narodil v Boskovicích na Moravě, 40 km od Brna. V Brně žije a pracuje, má soukromou ordinaci a rehabilitační studio. Od r. 1997 pracuje a ordinuje i v Praze. 

Sportu se věnoval od dětství. Není asi odvětví, které by nevyzkoušel. Od běhání, tenisu a fotbalu, tedy sportů, kterým se věnuje soustavně i nyní, až po lyžování, plavání, basketbal, volejbal, nohejbal, stolní tenis, kuželky, hokej, baseball, kolovou, atletiku, sportovní střelbu, jízdu na inlinech, cyklistiku včetně horské, a třeba triatlon, prostě po řadu sportů, které přece jen díky nedostatku času poněkud zanedbává...

První potíže se zády se u MUDr. Marka objevily již na gymnáziu, ale byly přechodné. Po ukončení medicíny se postupně vrátil ke zvýšené sportovní zátěži, a tehdy se ozvaly bolesti znovu. Nebyly však již osamocené, bolelo ho i levé koleno. V té době pracoval jako praktický lékař a nebyl spokojen s tím, co mohlo tehdejší zdravotnictví nabídnout v léčbě potíží pohybového aparátu člověka. Po vyzkoušení prakticky všech možností léčby, ale i diagnostiky české medicíny pochopil, že bude nutno hledat jinou cestu. Všechny terapeutické postupy vedly k jedinému... aby díky času stráveném na rehabilitačních procedurách došlo nečinností k uklidnění bolestivého kloubu či svalu. Při nové zátěži byly problémy zpět, případně podobné, jen o kousek dále. Nejefektivnější léčbu přinášela čínská či východní medicína. Proto věnoval svůj čas studiu akupunktury, Čínských bylin, východních masážních technik, dietetiky, aromaterapie. Nelitoval času a peněz na kursy a stáže na našich školících střediscích ale i v cizině. Proto může říci, že je žákem čínské školy, korejské školy, izraelské, ale také francouzské a německé. Z našich lektorů je nutno jmenovat takové kapacity jako prof. MUDr. Lewit, prof. MUDr. Janda, Prof. MUDr. Trnavský, Prof. MUDr. Pavelka, MUDr. Růžička, MUDr. Barešová, MUDr. Jonáš, prim. MUDr. Křupka, Doc. MUDr. Rychlíková a další a další. Vstřebal spoustu informací, ale všechny hodnotil, zkoumal na svém těle, vyšetřil tisíce pacientů a vnímal a léčil tisíce pacientů tak jako by byli on. To znamená se vší jemu vlastní důkladností. Od počátku jeho již soukromé praxe do 1.2.2000 prošlo jeho ordinacemi, jeho rukama 7 000 různých pacientů, klientů!!! MUDr. Marek razil hned od začátků své praxe pravidlo, že pacient musí vědět - jak jeho konkrétní problém, jeho bolest vznikla, na čem závisí... pochopit vztahy, příčiny. A pak může i spolupracovat ve své léčbě! žádný problém lidského těla nelze vyřešit, vyléčit bez spolupráce pacienta!!! Někdy je důležitější správné provádění konkrétního cíleného cviku, jindy ergonomie pracovní činnosti či sportu, jindy zase správná korekce individuálními vložkami do bot... Jindy však změna dietních návyků...

V současné době na svých dvou pracovištích provádí nejen komplexní, čili úplnou diagnostiku, včetně těch nemodernějších metod, ale také tu nejšetrnější terapii spolu s vyčerpávajícím poradenstvím stran korekčních a ergonomických pomůcek. Spolupracuje s výrobci dietetických doplňků i se sportovními a fitness trenéry. Jen málo času zůstává na osvětovou činnost formou přednášek a kursů, ale je jisté, že tímto směrem se bude muset ubírat v mnohem větší míře, chce-li změnit současný stav zdravotnictví u nás…