Metoda NAPRAPATHY

Historie: z českého napravovati. Přinesli čeští přistěhovalci do U.S.A. V r. 1906 byla MUDr. Smithem založena první vysoká škola NAPRAPATHY v Chicagu. Nyní je stejná vysoká škola i ve Švédsku. Od 1.3.2000 i ve Finsku. Vychází z nich erudovaní doktoři naprapathy. DrN.

MUDr. Marek se ještě dříve, než se dozvěděl z internetu o této skutečnosti seznámil s NAPRAPATHY jako se součástí čínské REMEDIAL terapie v Pekingu... Je zajímavé, jak čínská medicína se svojí několikatisíciletou tradicí přejímá i moderní metody léčby... v tomto případě vlastně z U.S.A.

Jedná se o aktivní lékařskou fyzioterapii. nejde tedy jen o krátkodobou úlevu či pomoc! Tento způsob přístupu není pouze alternativa, možnost léčby. Je to jedniný správný způsob léčby, chceme li zachovat funkční schopnost těla. Léčba celého funkčního propejení kloubů, svalů a vazů i s jeho biomechanizmy. Tablety, injekce, krémy, gely, masáže, fyzikální léčba včetně magnetoterapie, dokonce i běžně prováděná, zvyklá fyzioterapie bolest zmírní, zklidní problematické místo v těle. Neřeší však příčinu! V podání MUDr. Marka se jedná o tu nejšetrnější formu ošetření pohybového aparátu člověka. Je sice blízká metodám chiropraktickým, osteopatickým, metodám myoskeletální medicíny- takzvaným měkkým a mobilizačním technikám... K provádění tohoto ošetření musí specialista, lékař znát uvedené ostatní metody, ale hlavně si musí být vědom všech rizik a pochopit, že musí cítit, co mu tělo pacienta dovolí. Prvotní axiom je nepoškodit, i za cenou prodloužení léčby, opakovaných ošetření s postupnými cíly, s postupným dynamicky zaváděným cíleným cvičením. Současné doplnění o korekční možnosti a nácvik ergonomických dovedostí a podmínek je opravdu již jen a jen důkazem úplnosti léčby MUDr. Marka. Nejedná se však o jeho specialitu či o pokus o odlišení od jiných kolegů. jedná se o NEZBYTNOST. Léčba bez této komplexnosti přístupu je pouze otázka dočasného, krátkodobého efektu. Což je ve svém konečném důsledku vlastně poškozováním pacienta. Pokud je však pacient informován, poučen. Musí vědět od lékaře stav svého pohybového aparátu, jeho pravděpodobný další vývoj bez této terapie a korekce. Je to pak již jen otázka jeho osobní demokratické volby svého dalšího osudu, vývoje... bude-li spolupracovat dle doporučení specialisty, to jest akceptovat způsoby léčby, ergonomická a korekční doporučení... či ne! Komunikace, vysvětlení, dialog s pacientem je NEZBYTNOU součástí jeho léčby!
Základem seirózní léčby je samozřejmě důkladné, funkční vyšetření, dle potřeby i zobrazovacími technikami- rtg,CT,UTZ,MRI( vše dosažitelné v Brně). Poté je nutno obnovit soulad v těle, statiku těla. souhru svalů, kloubů a vazů. U spolupracujícího klienta( nejdříve cílenými cviky na hybnost v konkrétních kloubech, posléze cviky na obnovení souladu charakteru např. balančních cviků pro úpravu stereotypu chůze a běhu, a posléze stabilizačními cviky) dochází k postupnému prodlužování intervalů mezi léčebnými návštěvami.